Kompetensutveckling

Vi tror på utveckling, och på utbildning. På att våra medarbetare är vår i särklass viktigaste resurs. Av den anledningen har vi på Midroc en egen affärsskola, Midroc Business School. Vi arbetar aktivt med en utvecklingsprocess för varje enskild medarbetare där medarbetarsamtalet är den självklara utgångspunkten. På Midroc är det bara du själv som sätter gränserna för din egen utveckling.

Utvecklingen av den individuella kompetensen utgår från ditt utvecklingssamtal och kan därefter ske exempelvis genom att pröva andra uppgifter i den egna gruppen, kanske genom att gå tillsammans med en kollega och lära dig nya arbetsmoment eller när du arbetar i olika typer av samprojekt mellan våra bolag. Det viktiga är att det är utifrån dig utveckligen sker, att du ges fullt utrymme att själv påverka ditt arbete. Hela Midroc kan vara din interna arbetsmarknad om du vill söka nya utmaningar.

Midroc Business School

Vi är stolta över Midroc Business School, där våra medarbetare utbildas och utvecklas i sina befintliga yrkesroller. Övergripande fokuserar vi på utbildningsområden som ledarskap, projektledning och grupputveckling.

Vi stöttar cheferna i deras resa att bli ännu bättre och mer kommunikativa ledare, vi utvecklar projektledare inom olika områden och i vår grupputveckling bygger vi team och tränar medarbetarna i hur de drar nytta av synergier för att bli effektiva och högpresterande. Vi tittar dessutom på vägar för att utveckla effektiv kommunikation, strategier för samarbete och skapa medvetenhet om gruppens styrkor.