Vi producerar morgondagens bostäder och kontor

Midroc Construction utvecklar och producerar bostäder och övriga hus till Midroc Property Development och andra, både privata och offentliga, kunder. Vår affär startar med en idé som vi utvecklar vidare tillsammans med vår kund och slutar med att vi lämnar över ett färdigt hus. Alternativt svarar vi på en kunds förfrågan, tolkar den och lämnar ett pris samt ett förslag på genomförande. Företaget har 46 medarbetare. Huvudkontoret finns i Solna, och verksamheten bedrivs i Storstockholm och Skåne.

Midroc Construction AB

Postadress:
Box 3002
169 03 Solna

Besöksadress:
Telegrafgatan 6A

Tel: +46 10 470 71 00