Vi lotsar dig genom processen

Vi har alla i byggbranschen ett ansvar för att se till att verksamhetsområdet minskar sin negativa påverkan på miljön, arbetar för en optimal inomhusmiljö och bidrar till social hållbarhet.

Genom att tänka en gång extra, kan vi se till att vi stimulerar alla de ekosystemtjänster som vi människor är beroende av. Bonusen blir höjd kvalitet i våra byggnader och i vår närmiljö, samtidigt som vi sänker driftskostnaden.

Midroc Miljö & Energi kan hjälpa just din verksamhet att bidra till en bättre utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. På så sätt kan vi hjälpa ditt företag att skriva er framtida historia genom att fatta dagens beslut.

Midroc Miljö & Energi jobbar med dig genom hela processen, från programhandlingsskede till och med driftsskede. Vi arbetar med allt från mindre flerbostadshus till skolor, mässhallar, hotell, lokaler, kontor och vårdboenden.  

Vi är medlemmar i SBCG, Swedish Green Building Council. Vi är också aktiva i SBCG Syd som arrangerar nätverksträffar med studiebesök, föreläsningar i aktuella frågeställningar och diskussioner med andra fastighetsbolag, kommuner, entreprenörer och konsulter.