Nyheter

Midroc byggstartar ny centrumbyggnad i Husie, Malmö

2017-05-24

Midroc utvecklar Bulltofta friluftsstad, en ny stadsdel i Husie, Malmö. Området kommer att inrymma ca 500 nya bostäder samt lokaler för verksamheter. Nu byggstartar Midroc en ny centrumbyggnad som blir granne med de servicefunktioner som tidigare finns i området.

Den nya centrumbyggnaden kommer att inrymma två kommunala LSS-boenden, en banklokal på drygt 400 kvadratmeter samt ytterligare en lokal på 50 kvadratmeter. 

Där LSS-verksamheten ska bedrivas kommer det att finnas en gruppbostad med sex lägenheter, ett serviceboende med elva lägenheter och två evakueringslägenheter. 

Centrumbyggnaden byggs i ett integrerat bostadsområde med blandad bebyggelse samt med goda allmänna kommunikationer och serviceutbud. I omgivningen finns Bulltofta naturområde, affärer och annan närservice. 

- Byggnaden kompletterar de centrumfunktioner som finns i Bulltofta friluftsstad, och adderar samtidigt fina arkitektoniska kvaliteter med sina tegelfasader och sitt moderna formspråk, säger Anders Koch, affärschef i Midroc. 

Den nya centrumbyggnaden byggs i tre till fem plan, nära Sallerupsvägen. Den totala byggnadsytan uppgår till knappt 3 000 kvadratmeter. Framför fastigheten anläggs en parkeringsyta för 21 fordon. Grundläggningsarbetena har påbörjats och hyresgästerna kommer att kunna flytta in i byggnaden i september nästa år. 

- Detta är Midroc Constructions andra byggstart inom Bulltofta friluftsstad och som totalentreprenör är det givetvis hedrande att vi får fortsatt förtroende att utveckla området, säger Björn Niklasson, distriktschef i Midroc. 

Bulltofta Friluftsstad

Bulltofta Friluftsstad är ett utvecklingsområde i stadsdelen Husie. Området är granne med Bulltofta rekreationsområde och kommer fullt utbyggt bestå av 500 nya bostäder, verksamhetslokaler och kommunal service. Närservice i form av livsmedelsbutik, bank och snabbmatsrestaurang finns redan i området, liksom ca 250 befintliga bostäder. Hela området beräknas stå klart vid årsskiftet 2020/2021. 

Fakta om Centrumbyggnaden

Byggherre: Midroc Property Development AB
Arkitekt: Fojab arkitekterEntreprenör: 
Midroc Construction AB
Total yta: 3 000 kvadratmeter i 3-5 plan
Stomme och fasadtyp: betongstomme och tegelfasader 
Byggtid: 2017-2018

LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Koch, affärschef Midroc Property Development, tfn 010-470 74 15

Björn Niklasson, distriktschef Midroc Construction, tfn 010-470 74 65